دوره های زبان ایتالیایی مدرسه ایتالیایی تهران - صفحه اصلی

Tehran Italian School Courses cils-sitenrol
نکته مهم جهت ثبت نام های جدید

توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی و بقیه اطلاعات هویتی خود را به زبان انگلیسی طبق پاسپورت خود وارد نمایید تا در آینده مشکلی در تنظیم مدارک شما ایجاد نگردد.

جهت ورود به قسمت کاربری و یا بازیابی رمز عبور از این لینک و از روش ایمیل استفاده نمایید.

پس از ثبت نام حتما نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل و عکس خود اقدام نمایید.

ثبت نام دوره های زیر در حال حاضر در حال انجام می باشد
CILS-Main1

امتحان استرنی B2 CILS-امتحان استرنی B2 CILS/ تمامی مهارت ها

کد : 21409

تعداد جلسات : 1جلسه

مبلغ نهایی : 50,000,000 ريال

شروع : 1401/06/16

پایان : 1401/06/20

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 40

مهلت ثبت نام : 1401/04/26

CILS-Main1

امتحان استرنی جبرانی B2 CILS-امتحان استرنی B2 CILS - سه و یا چهار مهارت

کد : 21410

تعداد جلسات : 1جلسه

مبلغ نهایی : 40,000,000 ريال

شروع : 1401/06/16

پایان : 1401/06/20

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 48

مهلت ثبت نام : 1401/04/26

CILS-Main1

امتحان استرنی جبرانی B2 CILS-امتحان استرنی B2 CILS - یک و یا دو مهارت

کد : 21411

تعداد جلسات : 1جلسه

مبلغ نهایی : 25,000,000 ريال

شروع : 1401/06/16

پایان : 1401/06/20

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 43

مهلت ثبت نام : 1401/04/26